Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

      Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc                Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

premium-tips-records-May-2014


premium-tips-records-May-2014

Date Match Tips Handicaps Score Verdict
17/05/14 Arsenal 0 : 1 1/4 Hull City 2-2
16/05/14 UC Dublin 1 1/2 : 0 St. Patricks Athletic 1-1
12/05/14 Queens Park Rangers 0 : 1/4 Wigan Athletic 1-1
11/05/14 Southampton 0 : 0 Manchester United 1-1
07/05/14 Sunderland 0 : 1/2 West Bromwich Albion 2-0
06/05/14 Manchester United 0 : 1 1/2 Hull City 3-1
04/05/14 Chelsea 0 : 2 Norwich City 0-0
03/05/14 Reading 0 : 1/2 Burnley 2-2