Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

/TIPS-score-1/2021


/TIPS-score-1/2021

date MATCH Choose Score & odd RESULTS
         
26/1/2021 Melbourne Victory vs Perth Glory 1-1 & 2-1  2-1 ( x8) 
24/1/2021 Lazio vs Sassuolo 2-1 &  3-1  2-1 ( x8 ) 
19/1/2021  Alaves vs  Sevilla 0-1 & 1-2  0-1 ( x7 ) 
12/1/2021 Wolverhampton vs Everton 1-1 & 1-2  1-2 ( x12)
10/1/2021 Udinese vs Napoli 1-2 & 1-3  1-2 ( x 8 ) 
6/1/2021 Cagliari vs Benevento 1-1 & 1-2  1-2 ( x11)
6/1/2021 Crotone vs Roma 1-2 & 1-3  1-3 ( x18 ) 
4/1/2021 Valencia vs Cadiz CF 1-1 & 0-1 1-1 ( X 8)
3/1/2021 Chelsea vs Manchester City 1-2 & 1-3  1-3 ( x12 )