Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

                Kết quả hình ảnh cho các  tập đoàn giàu có              Kết quả hình ảnh cho biểu tượng tâm linh        Kết quả hình ảnh cho logo ngân hàng lớn nhất thế giới 

/TIPS-Anonymous-3/201


/TIPS-Anonymous-3/2019

date MATCH Choose Score & odd RESULTS
         
12/3/2019 Juventus vs Atletico Madrid 0-1 & 0-2 3-0
11/3/2019 Roma vs Empoli 1-0 & 2-1 2-1 (x8 )
10/3/2019 Liverpool vs Burnley 3-2 & 4-2 4-2 (x41)
9/3/2019 Chievo vs AC Milan 1-2 & 1-3 1-2 (X8.5)
8/3/2019 Juventus VS Udinese 2-1 & 3-1 4-1
2/3/2019 Empoli vs Parma 3-3 & 4-3 3-3 (x50)