Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

                Kết quả hình ảnh cho các  tập đoàn giàu có              Kết quả hình ảnh cho biểu tượng tâm linh        Kết quả hình ảnh cho logo ngân hàng lớn nhất thế giới 

/TIPS-Anonymous-2/2019


/TIPS-Anonymous-2/2019

date MATCH Choose Score & odd RESULTS
         
26/2/2019 Leicester City vs Brighton 1-1  2-1 
20/2/2019
Atletico Madrid vs Juventus  
x 2-0
20/2/2019 Atletico Madrid vs Juventus 1-1 & 0-0 2-0
9/2/2019 Dortmund vs Hoffenheim 3-3 & 3-2 3-3 (x26)
9/2/2019 Dortmund vs Hoffenheim 3-3 & 3-2 3-3 (x26)