Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

/TIPS-Anonymous-2/2019


/TIPS-Anonymous-2/2019

date MATCH Choose Score & odd RESULTS
         
26/2/2019 Leicester City vs Brighton 1-1  2-1 
20/2/2019
Atletico Madrid vs Juventus  
x 2-0
20/2/2019 Atletico Madrid vs Juventus 1-1 & 0-0 2-0
9/2/2019 Dortmund vs Hoffenheim 3-3 & 3-2 3-3 (x26)
9/2/2019 Dortmund vs Hoffenheim 3-3 & 3-2 3-3 (x26)