Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

CS-tips-records-September-2014


CS-tips-records-September-2014

Day Games Choose Score Verdict
28/09/14 Jazz Pori vs KTP 1-0 & 2-0 2-0
21/09/14 Atl. Tucuman vs Sportivo Belgrano 2-1 7 3-1 3-1
14/09/14 Esbjerg vs Vestsjaelland 2-0 & 3-0 3-0
07/09/14 Bari vs Perugia 0-1 & 0-2 0-2