Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

      Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc                Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

CS-tips-records-September-2014


CS-tips-records-September-2014

Day Games Choose Score Verdict
28/09/14 Jazz Pori vs KTP 1-0 & 2-0 2-0
21/09/14 Atl. Tucuman vs Sportivo Belgrano 2-1 7 3-1 3-1
14/09/14 Esbjerg vs Vestsjaelland 2-0 & 3-0 3-0
07/09/14 Bari vs Perugia 0-1 & 0-2 0-2