Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

      Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc                Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

CS-tips-records-Sep-2015


CS-tips-records-Sep-2015

Day Games Choose Score Verdict
27/09/15 Waalwijk vs G.A. Eagles 0-2 & 0-3 0-2
20/09/15 Fredrikstad vs Bryne 1-0 & 2-0 2-0
13/09/15 Odd vs Bodo/Glimt 1-0 & 2-1 2-1
06/09/15 Llagostera vs Alaves 2-0 & 3-0 3-0