Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

CS-tips-records-Nov-2015


CS-tips-records-Nov-2015

Day Games Choose Score Verdict
29/11/15 Ayacucho vs León de Huánuco 2-0 & 3-0 2-0
22/11/15 Dep. Municipal vs Alianza Lima 2-0 & 2-1 2-1
15/11/15 Anyang vs Gangwon 1-1 & 1-2 1-2
08/11/15 PSV vs Utrecht 2-1 & 3-1 3-1
01/11/15 Bryne vs Bryne 2-1 & 3-1 2-1