Kết quả hình ảnh cho tips

                                     

           Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc           Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

CS-tips-records-June-2014


CS-tips-records-June-2014

Day Games Choose Score Verdict
29/06/14 Costa Rica vs Greece 1-1 & 2-1 1-1
22/06/14 BATE vs FC Gomel 0-0 & 1-0 1-0
15/06/14 Song Lam Nghe An vs Than Quang Ninh 1-0 & 2-1 2-1
08/06/14 Narpes vs Ilves-Kissat 2-1 & 3-1 3-1