Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

CS-tips-records-June-2014


CS-tips-records-June-2014

Day Games Choose Score Verdict
29/06/14 Costa Rica vs Greece 1-1 & 2-1 1-1
22/06/14 BATE vs FC Gomel 0-0 & 1-0 1-0
15/06/14 Song Lam Nghe An vs Than Quang Ninh 1-0 & 2-1 2-1
08/06/14 Narpes vs Ilves-Kissat 2-1 & 3-1 3-1