Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

CS-tips-records-January-2015


CS-tips-records-January-2015

Day Games Choose Score Verdict
25/01/15 Gabon vs Equatorial Guinea 0-1 & 0-2 0-2
18/01/15 Anderlecht vs Lierse 2-0 & 3-0 3-0
11/01/15 Manchester United vs Southampton 0-0 & 0-1 0-1
04/01/15 Motherwell vs Aberdeen 0-2 & 0-3 0-2