Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

      Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc                Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

CS-tips-records-Jan-2016


CS-tips-records-Jan-2016

Day Games Choose Score Verdict
31/01/16 AC Milan vs Inter 2-0 & 3-0 3-0
24/01/16 Osasuna vs Llagostera 2-0 & 3-0 3-0
17/01/16 Cuneo vs Cittadella 0-1 & 0-2 0-2
10/01/16 Pro Piacenza vs Lumezzane 1-0 & 2-0 1-0
03/01/16 Crystal Palace vs Chelsea 0-2 & 0-3 0-3