Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

      Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc                Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

CS-tips-records-February-2014


CS-tips-records-February-2014

Day Games Choose Score Verdict
23/02/14 Dresden vs St. Pauli 0-2 & 1-2 1-2
16/02/14 Defensor Sp. vs Juventud 2-0 & 2-1 2-1
09/02/14 Groningen vs Heerenveen 1-3 & 2-3 1-3
01/02/14 Dortmund II vs Heidenheim 0-3 & 0-4 0-3