Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

      Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc                Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

CS-tips-records-Aug-2015


CS-tips-records-Aug-2015

Day Games Choose Score Verdict
30/08/15 Valladolid vs Alcorcon 1-0 & 2-0 2-0
23/08/15 Everton vs Manchester City 0-2 & 0-3 0-2
16/08/15 Heracles vs Nijmegen 3-0 & 4-0 3-0
09/08/15 Avellino vs Casertana 2-0 & 3-0 3-0
02/08/15 Lotte vs Schalke II 2-0 & 3-0 2-0