Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

CS-tips-records-April-2015


CS-tips-records-April-2015

Day Games Choose Score Verdict
26/04/15 Lens vs Monaco 0-2 & 0-3 0-3
19/04/15 Manchester City vs West Ham 1-0 & 2-0 2-0
12/04/15 Toulouse vs Montpellier 1-0 & 2-0 1-0
05/04/15 Utrecht vs Ajax 0-1 & 1-1 1-1