Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

      Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc                Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

CS-tips-records-Apr-2016


CS-tips-records-Apr-2016

Day Games Choose Score Verdict
30/04/16 Monaco vs  Guingamp 3-2& 4-2

3-2(x29)

16/04/16 Chelsea vs Man City 0-0 &1-1 0-3
09/04/16 Guingamp vs Paris SG 0-1&0-2 0-2(x11)
04/04/16 Lorient vs  Lyon 1-2&1-3 1-3 (x17)