Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

CS-tips-records-Apr-2016


CS-tips-records-Apr-2016

Day Games Choose Score Verdict
30/04/16 Monaco vs  Guingamp 3-2& 4-2

3-2(x29)

16/04/16 Chelsea vs Man City 0-0 &1-1 0-3
09/04/16 Guingamp vs Paris SG 0-1&0-2 0-2(x11)
04/04/16 Lorient vs  Lyon 1-2&1-3 1-3 (x17)