Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

      Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc                Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

/CS-tips-records-9-2016


/CS-tips-records-9-2016

Correct Score Tips Records

Day Games Choose Score Verdict
27/9/2016 Crotone vs Atalanta 1-3 & 2-3 3-1 (x17)
17/9/2016 Blackburn vs Rotherham Utd 4-1 & 4-2 4-2 (x67)
14/9/2016 Rotherham Utd vs Nottingham 1-1 & 2-2 2-2 (x15)
10/9/2016 Lille vs Monaco 0-0 & 1-1  1-4