Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

/CS-tips-records-9-2016


/CS-tips-records-9-2016

Correct Score Tips Records

Day Games Choose Score Verdict
27/9/2016 Crotone vs Atalanta 1-3 & 2-3 3-1 (x17)
17/9/2016 Blackburn vs Rotherham Utd 4-1 & 4-2 4-2 (x67)
14/9/2016 Rotherham Utd vs Nottingham 1-1 & 2-2 2-2 (x15)
10/9/2016 Lille vs Monaco 0-0 & 1-1  1-4