Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

      Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc                Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

/CS-tips-records-8-2017


/CS-tips-records-8-2017

date MACH HANDICAP TIPS & odd RESULTS
         
26/8/2017 Las Palmas vs Atletico Madrid 0-1 & 1-2  1-5
20/8/2017 Lille vs Caen 0-2 & 0-3 0-2 (X29)
12/8/2017 Watford vs Liverpool 3-3 & 4-3 3-3 (x67)
10/8/2017 Napoli vs Espanyol 2-0 & 3-0  2-0 (x8)
5/8/2017 Metz vs Guingamp 1-3 & 1-4  1-3 (x21)