Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

/CS-tips-records-8-2017


/CS-tips-records-8-2017

date MACH HANDICAP TIPS & odd RESULTS
         
26/8/2017 Las Palmas vs Atletico Madrid 0-1 & 1-2  1-5
20/8/2017 Lille vs Caen 0-2 & 0-3 0-2 (X29)
12/8/2017 Watford vs Liverpool 3-3 & 4-3 3-3 (x67)
10/8/2017 Napoli vs Espanyol 2-0 & 3-0  2-0 (x8)
5/8/2017 Metz vs Guingamp 1-3 & 1-4  1-3 (x21)