Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

      Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc                Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

/CS-tips-records-7-2016


/CS-tips-records-7-2016

Day Games Choose Score Verdict
31/07/2016 Ural Yekaterinburg vs Ufa 1-0 & 1-1 2-0
29/07/2016 Viborg FF vs Esbjerg FB 2-1 & 3-1 2-1 (x10)
17/07/2016 Orebro vs  Hacken 0-0  & 0-1 0-0 (x8)
16/7/2016 1860 Munchen vs Dortmund 1-0 & 2-0 1-0 (x26)
10/07/2016 Portugal-vs-France 1-0 & 1-1 1-0 (x7)
7/7/2016 Germany vs France 1-1 & 1-2 0-2
3/07/2016 Breidablik vs  IBV Vestmannaeyjar 3-3 & 3-2 3-2 (x50)