Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

/CS-tips-records-6-2017


/CS-tips-records-6-2017

date MACH HANDICAP TIPS & odd RESUL
30/6/2017
  U21 Germany vs U21 Spain
1-0 & 2-0 1-0 (x11)
17/6/2017 Australia vs Germany 2-3 & 2-4  2-3 (x26)
16/6/2017 Poland vs Slovakia 1-2 & 1-3 1-2 (x12)
3/6/2017 Juventus vs Real Madrid 1-1 & 1-0 1-4