Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

/CS-tips-records-5-2017


/CS-tips-records-5-2017

date MACH HANDICAP TIPS & odd RESUL
         
21/5/2017 Arsenal vs Everton 3-1 & 4-2 3-1 (x10)
14/5/2017 Betis vs Atletico Madrid 0-1 & 1-2 1-1
13/5/2017 Mainz 05 vs Frankfurt 4-2 & 4-3 4-2 (x67)
6/5/2017 Hertha Berlin vs Leipzig 1-3 & 1-4 1-4 (x41)