Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

      Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc                Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

/CS-tips-records-5-2017


/CS-tips-records-5-2017

date MACH HANDICAP TIPS & odd RESUL
         
21/5/2017 Arsenal vs Everton 3-1 & 4-2 3-1 (x10)
14/5/2017 Betis vs Atletico Madrid 0-1 & 1-2 1-1
13/5/2017 Mainz 05 vs Frankfurt 4-2 & 4-3 4-2 (x67)
6/5/2017 Hertha Berlin vs Leipzig 1-3 & 1-4 1-4 (x41)