Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

/CS-tips-records-4-2017


/CS-tips-records-4-2017

date MACH HANDICAP TIPS & odd RESUL
30/4/2017 Middlesbrough vs  Man City 2-2 & 3-2 2-2 (x23)
15/4/2017 Barcelona vs  Real Sociedad 3-2 & 3-3 3-2 (x21)
8/4/2017 Malaga vs Barcelona 2-0 & 3-0 2-0 (x50)
1/4/2017 Chelsea vs Crystal Palace 1-2 & 1-3  1-2 (x26)