Kết quả hình ảnh cho tips

                                     

           Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc           Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

/CS-tips-records-3-2017


/CS-tips-records-3-2017

date MACH HANDICAP TIPS & odd RESUL
31/3/2017 Hertha Berlin vs Hoffenheim 1-2 & 1-3  1-3  (x21)
12/3/2017 Chievo vs Empoli 3-0 & 4-0  4-0 (x40)
6/3/2017 West Ham vs Chelsea 1-2 & 1-3  1-2 (x9)