Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

/CS-tips-records-2-2017


/CS-tips-records-2-2017

date MACH HANDICAP TIPS  & ODD results
28/2/2017

 

Juventus vs Napoli
1-0 & 2-1 3-1
22/2//2017 Leverkusen VS  Atletico Madrid 2-3   & 2-4  2-4 (x110)
15/2/2017 Hamburger vs Freiburg 2-2 & 3-2 2-2 (x17)
13/2/2017 Iraklis vs  Aek Athens 0-2  2-2
4/2/2017 Southampton vs West Ham 1-2 & 1-3 1-3 (x41)