Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

      Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc                Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

/CS-tips-records-11-2017


/CS-tips-records-11-2017

date MACH HANDICAP TIPS & odd RESULTS
30/11/2017 Espanyol vs Tenerife 3-2 & 4-3 3-2 (x34)
25/11/2017 Levante vs Atletico Madrid 1-2 & 1-0 0-5
18/11/2017 Hertha Berlin vs Gladbach 2-4 & 3-4 2-4 (67)
5/11/2017 Chelsea vs Man Utd 0-0 & 0-1 1-0
4/11/2017 Deportivo vs Atletico Madrid 0-1 & 1-1  0-1 (x9)
1/11/2017 Napoli vs Man City 2-3 & 2-4 2-4 (x51)