Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

/CS-tips-records-11-2016


/CS-tips-records-11-2016

Correct Score Tips 

Day Games Choose Score Verdict
26/11/2016 Metz vs Lorient 4-3 & 3-3  3-3 (x67)
19/11/2016 Cardiff City vs Huddersfield 3-1 & 3-2 3-2 (X41)
2016/12/11 Nigeria vs Algeria 3-1 & 3-2 3-1 (x19)
2016/06/11 Pescara vs Empoli 0-3 & 0-4  0-4 (x81)
2016/05/11 Burnley vs Crystal Palace 3-2 & 3-3 3-2 (41)
3/11/2016 Montpellier vs  Marseille 1-1 & 2-2 3-1
2/11/2016 Kobenhavn vs leicester City 1-0 & 1-1 0-0