Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

      Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc                Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

/CS-tips-records-10-2017


/CS-tips-records-10-2017

date MACH HANDICAP TIPS & odd RESULTS
29/10/2017 Girona vs Real Madrid 2-1 & 2-2 2-1 (x30)
28/10/2017 Bournemouth vs Chelsea 0-1 & 1-2 0-1 (x9)
22/10/2017 Everton vs Arsenal 1-2 & 1-3 2-5
19/10/2017 Chelsea vs Roma 1-0 & 2-1 3-3
10/10/2017 Uruguay vs Bolivia 4-2 & 4-3 4-2 (x67)
1/10/2017 Nice vs Marseille 2-3 & 2-4 2-4(x67)