Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

      Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc                Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

/CS-tips-records--9-2017


CS-tips-records--9-2017

date MACH HANDICAP TIPS & odd RESULTS
30/9/2017 Udinese vs Sampdoria 4-0 & 5-0 4-0 (x51)
24/9/2017
  Strasbourg vs Nantes  
1-1 & 0-1  1-2 
23/9/2017 Leeds Utd vs Ipswich Town 3-2 & 4-2 3-2 (x29)
19/9/2017 Valencia VS Malaga 4-0 & 5-0  5-0 (X51)
17/9/2017 Real Sociedad vs Real Madrid 1-2 & 1-3 1-3 (x11)
16/9/2017 Newcastle vs Stoke City 0-0 & 1-1 2-1
10/9/2017 Bologna vs Napoli 1-3 & 0-2 0-3 
1/9/2017 Lithuania vs Scotland 0-2 & 0-3 0-3 (x12)