Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

/5-star-tips-7/2021-


/5-star-tips-7/2021-

DATE MATCH HANDICAPS TIPS SCORE results
           
11/7/2021 Italy  vs England 2 under  1-1
9/7/2021 Peru vs Colombia 1/2:0 Colombia 2-3
6/7/2021 Argentina  vs Colombia 2.5 under  1-1
5/7/2021 brazil vs peru 2.5 under  1-0
4/7/2021 Ukraine vs  England 11/4:0 Ukraine 0-4
4/7/2021 Uruguay vs Colombia 2.5 under  0-0
3/7/2021 Peru vs Paraguay 0:0 Peru 3-3
3/7/2021 Brazil vs Chile 0:11/2 Chile 1-0
2/7/2021 Belgium vs Italy 1/4:0 Belgium  1-0