Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

/5-star-tips-10/2021-


/5-star-tips-10/2021-

DATE MATCH HANDICAPS TIPS SCORE results
30/10/2021 Real Sociedad vs Athletic Bilbao 0:1/4 Athletic Bilbao 1-1
21/10/2021 Lokomotiv Moscow vs Galatasaray 0:0  Galatasaray 0-1
20/10/2021 Lille vs Sevilla 1/4:0 Lille  0-0
19/10/2021 Ajax vs  Borussia Dortmund 0:0 Ajax  4-0
19/10/2021 Atletico Madrid vs Liverpool 0:0 Liverpool 2-3
19/10/2021 FC Porto vs AC Milan 0:0 FC Porto 1-0