Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

/4-star-tips-7/2021


/4-star-tips-7/2021

date MATCH HANDICAPS TIPS SCORE RESULTS
           
11/7/2021 Italy  vs England 1/4:0 Italy   1-1
9/7/2021 Peru vs Colombia 2.5 over  2-3
6/7/2021 Italy  vs Spain 0:0 Italy 1-1
5/7/2021 Brazil vs peru 0:2 peru 1-0
4/7/2021 Czech Republic vs Denmark 1/4:0  Denmark 1-2
4/7/2021 Argentina  vs Ecuador 2.5 under  3-0
4/7/2021 Uruguay vs Colombia 0:1/4 Colombia 0-0
3/7/2021 Brazil vs Chile 2.5 under  1-0
2/7/2021 Switzerland vs Spain  3/4:0 Spain  1-1