Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

      Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc                Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

/-TIPS-Anonymous-11/2018


/-TIPS-Anonymous-11/2018

date MATCH Choose Score & odd RESULTS
30/11/2018        
29/11/2018 Apollon vs Lazio 1 ( APOLLON )  2-0 ( X4.75 ) 
27/11/2018 Lyon vs Man City x (draw) 2-2(x5)
24/11/2018 Bayern Munchen vs Dusseldorf x (draw) 3-3(x11)
20/112018 Peru vs Costa Rica 2 (Peru vs Costa Rica ) 2-3 (x7 ) 
19/11/2018 Qatar vs Iceland x ( draw) 2-2 (x3.5 ) 
17/11/2018
Turkey vs Sweden  
2 (Sweden) 0-1(x6)
14/11/2018 Switzerland vs  Qatar 2 (Quatar) 0-1  (x7)
11/11/2018 Barcelona vs  Betis 2 ( Betis) 3-4 (x12) 
10/11/2018 Dortmund vs Bayern Munchen 1 (Dortmund) 3-2 (x5)
8/11/2018 Arsenal vs Sporting CP x (DRAW) 0-0 ( X5.48)
7/11/2018 Lyon vs Hoffenheim x (draw) 2-2 (x3,48)
5/11/2018 SD Huesca vs Getafe 2 (win )  1-1
2/11/2018 Nancy vs Clermont Foot x (ht)  0-0
1/11/2018 Cadiz vs Espanyol 1 (Cadiz win ) 2-1 (x 4.26)